hoạt hình đấu phá thương khung phần 5 thuyết minh

  1. Trang chủ
  2. Thông tin

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Trong phần 5 của bộ phim truyện "Đấu Phá Thương Khung", tất cả chúng ta tiếp tục theo gót dõi hành trình dài của Tiêu Viêm đi kiếm Học Viện Già Nam. Đây là cuộc hành trình dài thách thức với khá nhiều trở ngại, chính thức kể từ Lúc anh cần trốn bay ngoài bờ cõi Gia Mã Đế Quốc, rồi đương đầu với toàn cầu nguy khốn của Hắc Giác Vực. Viêc học tập tu luyện những nghề nghiệp đấu khí, Đấu kỹ, lòng tin lực, luyện dược sư, đan dược, thể hóa học và lửa không giống sẽ hỗ trợ Tiêu Viêm tiến hành được mục tiêu. Cuối nằm trong, anh tiếp tục dự loài kiến cho tới đoạn hít vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mặt dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp và cảnh rét của anh ấy và phái nữ vương vãi mỹ loại toa.

Trong phần 5 của bộ phim truyện "Đấu Phá Thương Khung", tất cả chúng ta tiếp tục theo gót dõi hành trình dài của Tiêu Viêm đi kiếm Học Viện Già Nam. Đây là cuộc hành trình dài thách thức với khá nhiều trở ngại, chính thức kể từ Lúc anh cần trốn bay ngoài bờ cõi Gia Mã Đế Quốc, rồi đương đầu với toàn cầu nguy khốn của Hắc Giác Vực. Viêc học tập tu luyện những nghề nghiệp đấu khí, Đấu kỹ, lòng tin lực, luyện dược sư, đan dược, thể hóa học và lửa không giống sẽ hỗ trợ Tiêu Viêm tiến hành được mục tiêu. Cuối nằm trong, anh tiếp tục dự loài kiến cho tới đoạn hít vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mặt dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp và cảnh rét của anh ấy và phái nữ vương vãi mỹ loại toa.

Background

  • Tập mới: 95 94 93
  • Trạng thái: Phim đang được chiếu
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Số người theo gót dõi: 45
  • Thời lượng:95/104
  • Chất lượng: 4K
  • Rating: PG-13 - Teens 13 tuổi tác trở lên
  • Ngôn ngữ: VietSub