tướng quân ở trên ta ở dưới tập 60

——————————————–

Cuốn loại nhất: Kinh Thành Phồn Hoa

Bạn đang xem: tướng quân ở trên ta ở dưới tập 60

Tám năm chinh chiến, thành công về bên mới mẻ biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là 1 trong những phái nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong mang lại em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn thực hiện Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng tá quân thực hiện chủ yếu phi.

Đối mặt mũi với vị phu nhân làm thịt người như quái, mặt mũi Fe vô tình.

Quận Vương bất tài khổ đau với cào cào tường nước đôi mắt trở nên sông cầu cứu: “Phải thực hiện thế nào là mới mẻ hoàn toàn có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ và uy lực nhằm hồi phục quyền uy của ông xã )

——————————————–

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập

Thập Nhất

Thập Nhị

Thập Tam

Thập Tứ

Thập Ngũ

Thập Lục

Thập Thất

Thập Bát

Thập Cửu

Nhị Thập

Nhị Thập Nhất

Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Tam

Nhị Thập Tứ

Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Lục

Nhị Thập Thất

Nhị Thập Bát

Nhị Thập Cửu

Tam Thập

Tam Thập Nhất

Tam Thập Nhị

Tam Thập Tam

Tam Thập Tứ

Tam Thập Ngũ

Tam Thập Lục

Tam Thập Thất

Tam Thập Bát

Tam Thập Cửu

Tứ Thập

Tứ Thập Nhất

Tứ Thập Nhị

Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Ngũ

Tứ Thập Lục

Tứ Thập Thất

Tứ Thập Bát

Tứ Thập Cửu

Ngũ Thập

Ngũ Thập Nhất

Ngũ Thập Nhị

Ngũ Thập Tam

Ngũ Thập Tứ

Ngũ Thập Ngũ

Ngũ Thập Lục

Ngũ Thập Thất

Ngũ Thập Bát

Ngũ Thập Cửu

Lục Thập

Lục Thập Nhất

Xem thêm: phim bo trung quoc thuyet minh

Lục Thập Nhị

Lục Thập Tam

Lục Thập Tứ

——————————————–

Cuốn loại hai: Bão Táp Đại Mạc

Hoàng thượng chậm trễ rãi phanh mồm, “Phong Diệp Chiêu thực hiện Chinh Đông Đại Tướng Quân, Trịnh Tử Long thực hiện phó tướng tá, điều quân Mạc Bắc cho tới, chinh trừng trị Đông Hạ, giành lại sông núi.” Ngài thấy vô bách quan liêu còn tồn tại kẻ mong muốn phanh mồm, từng nào uất nghẹn xung quanh năm xuyên suốt mon hiện nay không còn lên vô đầu, phẫn nộ mong muốn vỡ phổi, vung ống tay áo cuồng nộ quát mắng, “Phải nhằm gà mẹ gáy sáng sủa, là vì như thế phái nam nhi từng cả triều những ngươi đều ko vì chưng một người phụ nữ! Tổ tiên thánh minh, nếu như trời cao vì như thế phái nữ tử xuất chinh nhưng mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ nhằm giáng xuống đi! Một bản thân trẫm gánh hết!”

——————————————–

Lục Thập Ngũ

Lục Thập Lục

Lục Thập Thất

Lục Thập Bát

Lục Thập Cửu

Thất Thập

Thất Thập Nhất

Thất Thập Nhị

Thất Thập Tam

Thất Thập Tứ

Thất Thập Ngũ

Thất Thập Lục

Thất Thập Thất

Thất Thập Bát

Thất Thập Cửu

Bát Thập

Bát Thập Nhất

Bát Thập Nhị

Bát Thập Tam

Bát Thập Tứ

Bát Thập Ngũ

Bát Thập Lục

Bát Thập Thất

Bát Thập Bát

Bát Thập Cửu

Cửu Thập

Cửu Thập Nhất

Cửu Thập Nhị

Cửu Thập Tam

Cửu Thập Tứ

Cửu Thập Ngũ

Cửu Thập Lục

Cửu Thập Thất

Cửu Thập Bát

Cửu Thập Cửu

Bách

Bách Linh Nhất

Bách Linh Nhị

Bách Linh Tam

Bách Linh Tứ

Bách Linh Ngũ

Bách Linh Lục

Bách Linh Thất

Bách Linh Bát

Bách Linh Cửu

Bách Thập

Bách Thập Nhất

Bách Thập Nhị

Bách Thập Tam

Bách Thập Tứ

Bách Thập Ngũ

Bách Thập Lục

Bách Thập Thất

Bách Thập Bát

Bách Thập Cửu

Bách Nhị Thập

Bách Nhị Thập Nhất

Xem thêm: song gio thien duong

Bách Nhị Thập Nhị

Bách Nhị Thập Tam

Ngoại truyện

Tác giả

Bình luận