ta là lưu kim phượng tập 17

Phim "Mặc vũ vân gian" vì thế Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt đóng góp chủ yếu liên tiếp tăng kết quả. Theo Dự kiến của truyền thông Trung Quốc, phim tiếp tục đạt top 1 dự án công trình được yêu thương quí nhất nhập thời hạn cụt cho tới.