soi sáng cho em

Phim romantic “Soi sáng sủa mang đến em” khép lại với ăn hỏi niềm hạnh phúc của Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) - Từ Lai (Chương Nhược Nam). Dù vậy, phim vẫn đang còn điểm trừ Khi một đồng group của trạm trưởng Cận mất mát. Vấn đề này không giống với vẹn toàn tác.