phim tinh lạc ngưng thành đường tập

Hai nàng tiểu thư sinh song với tính cơ hội trái lập. Nếu tỷ tỷ Ly Quang Thanh Quỳ là kẻ hiền lành ấm cúng, tài mạo tuy nhiên toàn và là điềm may của tất cả gia tộc, thì muội muội Ly Quang Dạ Đàm lại được xem như là điềm gở Khi sở hữu tính cơ hội ngang bướng, hung tợn và chuyên nghiệp đập lỗi từng chuyện. Thanh Quỳ vốn liếng được quyết định gả mang lại Thiên tộc, còn Dạ Đàm tiếp tục về thực hiện dâu Ma tộc.  Nhưng một trường hợp bất ngờ bên trên đường mang dâu tiếp tục khiến cho Thanh Quỳ hiền lành cần bước đi vô Ma tộc khát huyết tàn bạo thực hiện bà xã hoàng tử Triều Phong. Dạ Đàm đậm cá tính uy lực lại trở nên nàng dâu Thiên tộc, bà xã của hoàng thái tử Thiếu Điển Hữu Cầm.

Thuyết Minh #1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40