phim pandora 2023

Bị chê biểu diễn xuất, tỉ suất người coi tách, sự quay về của Lee Ji Ah nhập phim “Pandora: Phía bên dưới thiên đường” kể từ sự kỳ vọng trở nên tuyệt vọng.