phim lua han tinh thu tap 102

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 giành riêng cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel 2013 Xem tăng...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL nhập Microsoft Excel.

Bạn đang xem: phim lua han tinh thu tap 102

Mô tả

Trả về tổng phụ nhập một list hoặc hạ tầng tài liệu. Thường việc tạo danh sách với tổng phụ bằng cách dùng lệnh Tổng phụ nhập nhóm Đề cương bên trên tab Dữ liệu nhập ứng dụng bàn làm việc Excel may mắn rộng lớn. Sau Khi tạo danh sách tổng phụ, người mua có thể sửa đổi bằng cách sửa hàm SUBTOTAL.

Cú pháp

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...)

Cú pháp hàm SUBTOTAL sở hữu các đối số sau đây:

  • Function_num     Bắt buộc. Số 1-11 hoặc 101-111 hướng dẫn và chỉ định hàm dùng mang đến tổng phụ. 1-11 bao hàm những sản phẩm ẩn bằng phương pháp tay chân, còn 101-111 loại trừ bọn chúng ra; những dù được thanh lọc đi ra tiếp tục luôn luôn được loại trừ.


Function_num(bao bao gồm những sản phẩm ẩn)


Function_num(bỏ qua quýt những sản phẩm ẩn)

Hàm

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

Xem thêm: tinhg yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Ref1     Bắt buộc. Phạm vi hoặc tham lam chiếu được để thương hiệu đầu tiên mà người mua muốn tính tổng phụ mang đến nó.

  • Ref2,...     Tùy chọn. Phạm vi hoặc chuỗi được để thương hiệu từ 2 đến 254 mà người mua muốn tính tổng phụ mang đến nó.

Chú thích

  • Nếu sở hữu những tổng phụ không giống nhập ref1, ref2,... (hoặc tổng phụ lồng nhập nhau), những tổng phụ lồng nhau này bị bỏ lỡ nhằm tách điểm kép.

  • Đối với các hằng số function_num từ 1 đến 11, hàm SUBTOTAL khái quát các giá trị của hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn dưới thực đơn phụ Ẩn & Hủy Ẩn của lệnh Định dạng nhập nhóm Ô bên trên tab Trang đầu nhập ứng dụng Excel bên trên máy tính. Hãy dùng các hằng số này Khi người mua muốn tính tổng phụ các số ẩn và ko ẩn nhập danh sách. Đối với các hằng số function_Num từ 101 đến 111, hàm SUBTOTAL bỏ qua quýt giá trị của các hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn. Hãy dùng các hằng số này Khi người mua chỉ muốn tính tổng phụ các số ko ẩn nhập danh sách.

  • Hàm SUBTOTAL bỏ qua quýt bất kỳ hàng nào ko được khái quát nhập danh sách của bộ lọc, bất kể người mua dùng giá trị function_num nào.

  • Hàm SUBTOTAL được dùng mang đến các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó ko được dùng mang đến các hàng dữ liệu hoặc phạm vi ngang. Ví dụ: Khi người mua tính tổng phụ phạm vi ngang bằng cách dùng function_num từ 101 trở lên, chẳng hạn như SUBTOTAL(109,B2:G2), ẩn cột ko hình họa hưởng đến tổng phụ. Nhưng ẩn hàng nhập tổng phụ của phạm vi dọc hình họa hưởng đến tổng phụ.

  • Nếu bất kỳ tham lam chiếu nào là tham lam chiếu 3-D, SUBTOTAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để những công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn cỗ tài liệu.

Dữ liệu

120

10

150

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUBTOTAL(9,A2:A5)

Tổng của tổng phụ của các dù A2:A5, sử dụng 9 như là đối số đầu tiên.

303

=SUBTOTAL(1,A2:A5)

Trung bình của tổng phụ của các dù A2:A5, sử dụng 1 như là đối số đầu tiên.

75,75

Chú thích

Xem thêm: xác sống 1

Hàm SUBTOTAL luôn luôn yêu thương ao ước một đối số dạng số ( từ 1 đến 11, 101 đến 111) làm đối số của mình. Đối số dạng số này được áp dụng vào tổng phụ của các giá trị (phạm vi những dù, phạm vi vẫn mệnh danh ) được sai khiến như đối số theo gót sau.

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám phá huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện và đào tạo, dò la hiểu cơ hội bảo mật thông tin khí giới của doanh nghiệp và không những thế nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng đa dạng và phong phú.

Tác giả

Bình luận