người ấy đã đến tập 5

Từ cặp oan gia, hai bạn chủ yếu phim “Người ấy tiếp tục đến” - Ahn Jae Hyun, Baek Jin Hee dần dần trở thành thân thiện thiết. Họ hiểu rõ sâu xa rộng lớn với những trở ngại của đối phương.