đạo mộ bút ký 1

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc – 南派三叔

Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group (Minh Hiên, Tiểu Điệp, Thanh Du, Namichan, Tiểu Phong Hoa, Triêu Nhan, Popochan, Cô Nương Lẳng, Biển Bạc)

Bạn đang xem: đạo mộ bút ký 1

Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu nguy hiểm, kinh dị.

Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, văn hóa truyền thống Thượng Hải.

Tình trạng sáng sủa tác: Đã hoàn thiện.

.

Đạo mộ chữ ký – Phần 1

Thất tinh ma Lỗ Vương cung

七星鲁王宫

Chương 1 ………………………………… Huyết thi
Chương 2 ………………………………… 50 năm sau
Chương 3 ………………………………… Miếu Hạt Dưa
Chương 4 ………………………………… Động xác
Chương 5 ………………………………… Bóng nước
Chương 6 ………………………………… Nơi tích xác
Chương 7 ………………………………… Hơn một trăm đầu người
Chương 8 ………………………………… Sơn cốc
Chương 9 ………………………………… Cổ mộ
Chương 10 ……………………………… Cái bóng
Chương 11 ……………………………… Thất tinh ma quan
Chương 12 ……………………………… Cửa
Chương 13 ……………………………… 02200059
Chương 14 ……………………………… Muộn Du Bình
Chương 15 ……………………………… Cái rắm
Chương 16 ……………………………… Bàn giấy tay nhỏ
Chương 17 ……………………………… Động
Chương 18 ……………………………… Đại thụ
Chương 19 ……………………………… Nữ thi
Chương 20 ……………………………… Chìa khóa
Chương 21 ……………………………… Xác hồ nước li đôi mắt xanh
Chương 22 ……………………………… Bát trùng bảo hàm
Chương 23 ……………………………… Quan quách
Chương 24 ……………………………… Xác bị tiêu diệt sống
Chương 25 ……………………………… Áo ngọc
Chương 26 ……………………………… Hộp tử ngọc
Chương 27 ……………………………… Lời trình bày dối
Chương 28 ……………………………… Lửa
Chương 29 ……………………………… Hộp tử kim

Xem thêm: xem phim loi hoi dap 1988

Tổng kết

  Link down Bản word Bản prc

     Mã wattpad 5115663

*************

Xem thêm: man to man tap 5

Đạo mộ chữ ký – Phần 2

Nộ hải tiềm sa

怒海潜沙

Chương 1 ………………………………… Xà mi đồng ngư
Chương 2 ………………………………… Hai tầng tường mộ
Chương 3 ………………………………… Bão lớn
Chương 4 ………………………………… Quỷ biển
Chương 5 ………………………………… Bức hình ảnh cũ
Chương 6 ………………………………… Hải Nam
Chương 7 ………………………………… Cô gái
Chương 8 ………………………………… Giở trời rồi
Chương 9 ………………………………… Thuyền quỷ
Chương 10 ……………………………… Bàn giấy tay khô
Chương 11 ……………………………… Boong thuyền
Chương 12 ……………………………… Lời giả dối của chú ấy Ba
Chương 13 ……………………………… Hải hầu tử
Chương 14 ……………………………… Đảo Vĩnh Hưng
Chương 15 ……………………………… Bàn giấy Tử
Chương 16 ……………………………… Họp
Chương 17 ……………………………… Tóc
Chương 18 ……………………………… Một đụn tóc
Chương 19 ……………………………… Bình sứ
Chương đôi mươi ……………………………… Hành lang
Chương 21 ……………………………… Mũi tên
Chương 22 ……………………………… Lần thứ nhất giải mê
Chương 23 ……………………………… Tiếp tục giải mê
Chương 24 ……………………………… Mở quan tiền tài
Chương 25 ……………………………… Một người
Chương 26 ……………………………… Bức giành giật bên trên sứ
Chương 27 ……………………………… Không đề
Chương 28 ……………………………… Tiếp tục ko đề
Chương 29 ……………………………… Bia đá
Chương 30 ……………………………… Đáy ao
Chương 31 ……………………………… hai mươi năm trước
Chương 32 ……………………………… Kỳ môn độn giáp
Chương 33 ……………………………… Cửa sinh
Chương 34 ……………………………… Liên hoàn
Chương 35 ……………………………… Dòng chữ vì như thế máu
Chương 36 ……………………………… Thoát vòng vây
Chương 37 ……………………………… Đạo động
Chương 38 ……………………………… Cấm bà
Chương 39 ……………………………… Hỗn chiến
Chương 40 ……………………………… Tường động
Chương 41 ……………………………… Cây san hô
Chương 42 ……………………………… Tình cảnh khốn đốn
Chương 43 ……………………………… Bom
Chương 44 ……………………………… Tróc da
Chương 45 ……………………………… Thoát ra
Chương 46 ……………………………… Tổng kết